Privacyverklaring

ADHD City hecht veel waarde aan privacy. Als zorgverlener voelen wij een grote verantwoordelijkheid waar het gaat om omgang met persoonsgegevens. Privacy is geborgd in onze organisatie en de systemen waarin de gegevens worden verwerkt, zijn goed beveiligd. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken wanneer en waarom wij bepaalde informatie verzamelen, en hoe wij uw privacy beschermen.

Bezoek website

Wanneer u onze website bezoekt, dan verzamelen wij van u geen persoonsgegevens.

Wanneer u bij ons in behandeling komt

Wanneer u bij ADHD City komt, vragen wij u om persoonsgegevens en gaan wij die verwerken in ons systeem. Met verwerken wordt bedoeld dat wij uw gegevens in het dossier opslaan, bijwerken, raadplegen, verstrekken aan onze behandelaars, en dat wij de gegevens ook weer zullen verwijderen.

Uw (medische) gegevens hebben wij nodig voor uw behandeling. Wij vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen leveren. Als u in behandeling komt gaan wij uw medische gegevens verwerken in een (medisch) dossier. Daarin komen ook te staan de bevindingen bij psychologisch onderzoek, de diagnose, de ingestelde behandeling, de voortgang van de behandeling, de verwijs- en ontslagbrieven. Wij hebben ook andere persoonsgegevens nodig om u te kunnen identificeren zoals naam, adresgegevens, geboortedatum en BSN. Andere gegevens die wij verwerken staan op het inschrijfformulier dat u invult voordat u bij ons in behandeling komt.

Alle behandelaren en medewerkers hebben een (wettelijke) geheimhoudingsplicht. Als wij het belangrijk vinden om gegevens met anderen te delen, vragen wij u daarvoor toestemming. Medewerkers die met privacygevoelige informatie werken, worden gescreend en moeten een VOG overleggen. Alleen behandelaren en specifieke medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn, krijgen toegang tot een medisch dossier. Op deze manier worden door ons uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd.

Bij ons houdt de Functionaris voor de Gegevensbescherming in de gaten of wij ons houden aan de regels van de privacywet, Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u onze klachtenfunctionaris dit laten weten. In ons verwerkingsregister staat onder meer nader omschreven, hoe wij persoonsgegevens verwerken, wat de wettelijke grondslag is van de gegevensverwerking en hoe wij de gegevens beschermen.